Mã sản phẩm: 5.0101

Potato peeler (Single edge)

220,000₫

Mã sản phẩm: 6.7153.11

Bộ dao bếp Swiss Classic Cutlery Block 11 món

12,980,000₫

Mã sản phẩm: 6.7863

Cheese and sausage knife (straight blade)

240,000₫

Mã sản phẩm: 6.7433

Paring Knife 8cm, wavy blade

150,000₫

Mã sản phẩm: 5.0403

Paring Knife 8cm, straight blade

150,000₫

Mã sản phẩm: 5.0503

Shaping knife 6cm, curved blade

190,000₫

Mã sản phẩm: 5.0303

Paring Knife 6cm, straight blade

150,000₫

Mã sản phẩm: 5.0203

Potato peeler (Double edge)

230,000₫