Mã sản phẩm: 4000878

Bút bi Lamy Safari (Blue) 214

690,000₫

Mã sản phẩm: 4025549

Bút bi Lamy Safari (Green) 213

690,000₫

Mã sản phẩm: 4030239

Bút bi Lamy Safari (Pink) 213

690,000₫

Mã sản phẩm: 4000884

Bút bi Lamy Safari (Red) 216

690,000₫

Mã sản phẩm: 4000902

Bút bi Lamy Safari (White) 219

690,000₫

Mã sản phẩm: 4000896

Bút bi Lamy Safari (Yellow) 218

690,000₫

Mã sản phẩm: 4030237

Bút bi Lamy Safari Umbra 217

690,000₫

Mã sản phẩm: 1615165

Bút bi Lamy Vista 212 (Mực đen)

690,000₫