Mã sản phẩm: 4034044

Bút máy LAMY Lx marron

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 4031497

Bút máy LAMY Lx Pd (Palladium)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 4031505

Bút máy LAMY Lx RAu (Rose Gold)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 4031493

Bút máy LAMY Lx Ru (Ruthenium)

1,980,000₫