Mã sản phẩm: 6.7863

Cheese and sausage knife (straight blade)

240,000₫

Mã sản phẩm: 6.7863.13B

Dao bếp Swiss Classic Butter and Cream Cheese Knife

990,000₫

Mã sản phẩm: 5.4063.18

Dao bếp chặt Victorinox Chef knife

2,190,000₫

Mã sản phẩm: 5.4003.18

Dao bếp chặt Victorinox Kitchen Cleavers

2,490,000₫

Mã sản phẩm: 5.2003.25

Dao bếp Victorinox Fibrox Carving Knife

1,690,000₫

Mã sản phẩm: 5.2003.28

Dao bếp Victorinox Fibrox Carving Knife Black 28cm

2,090,000₫

Mã sản phẩm: 5.2003.31

Dao bếp Victorinox Fibrox Carving Knife Black 31cm

2,490,000₫

Mã sản phẩm: 6.8633.21B

Dao cắt bánh mì Victorinox Swiss Classic Bread Knife

1,490,000₫

Mã sản phẩm: 5.0303

Paring Knife 6cm, straight blade

150,000₫

Mã sản phẩm: 5.0403

Paring Knife 8cm, straight blade

150,000₫

Mã sản phẩm: 6.7433

Paring Knife 8cm, wavy blade

150,000₫