Mã sản phẩm: 6.7863

Cheese and sausage knife (straight blade)

240,000₫

Mã sản phẩm: 5.4063.10

Dao bếp chặt Victorinox Chef knife

2,190,000₫

Mã sản phẩm: 5.4003.18

Dao bếp chặt Victorinox Kitchen Cleavers

2,260,000₫

Mã sản phẩm: 6.8633.21B

Dao cắt bánh mì Victorinox Swiss Classic Bread Knife

1,490,000₫

Mã sản phẩm: 5.0303

Paring Knife 6cm, straight blade

150,000₫

Mã sản phẩm: 5.0403

Paring Knife 8cm, straight blade

150,000₫

Mã sản phẩm: 6.7433

Paring Knife 8cm, wavy blade

150,000₫

Mã sản phẩm: 5.0203

Potato peeler (Double edge)

230,000₫

Mã sản phẩm: 5.0103

Potato peeler (single edge)

220,000₫

Mã sản phẩm: 5.0503

Shaping knife 6cm, curved blade

190,000₫