Mã sản phẩm: 1624091

Bút bi Lamy Scala Black

3,980,000₫

Mã sản phẩm: 1627841

Bút bi Lamy Scala Brushed

3,980,000₫

Mã sản phẩm: 1625740

Bút bi Lamy Scala Ti

4,980,000₫