Mã sản phẩm: 0.8241.26

Dao xếp đa năng Victorinox Farmer Alox 93mm

1,790,000₫

Mã sản phẩm: 0.8271.26

Dao xếp đa năng Victorinox Farmer X Alox

2,290,000₫

Mã sản phẩm: 0.8150.26

Dao xếp đa năng Victorinox Pioneer 7 (93mm)

1,790,000₫

Mã sản phẩm: 0.8231.26

Dao xếp đa năng Victorinox Pioneer X 93mm

2,240,000₫

Mã sản phẩm: 1.3713.7

Dao xếp Victorinox Huntsman White (93mm)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 0.8201.26

Dao xếp Victorinox Pioneer Alox (93mm)

1,590,000₫

Mã sản phẩm: 0.8000.26

Dao xếp Victorinox Swiss Army 1 (93mm)

980,000₫

Mã sản phẩm: 0.8150.26

Dao xếp Victorinox Swiss Army 7 (93mm)

1,790,000₫