Mã sản phẩm: 4029593

Bút mực LAMY 2000 (Metal Version)

12,980,000₫

Mã sản phẩm: 4000020

Bút mực LAMY 2000 Classic

7,980,000₫

Mã sản phẩm: 4035780

LAMY 2000 Brown (55 years edition)

18,980,000₫