Mã sản phẩm: 1619248

Bút bi nước Lamy 2000 (Classic)

3,980,000₫

Mã sản phẩm: 1623964

Bút bi nước Lamy 2000 (Metal)

8,980,000₫