Mã sản phẩm: 4001054

Bút bi nước Lamy 2000 (Classic)

3,980,000₫

Mã sản phẩm: 4029636

Bút bi nước Lamy 2000 (Metal)

8,980,000₫