Mã sản phẩm: 6.7863.13B

Dao bếp Swiss Classic Butter and Cream Cheese Knife

990,000₫

Mã sản phẩm: 6.8003.22B

Dao bếp Victorinox Carving knife (Fibrox handle, 22cm)

1,490,000₫

Mã sản phẩm: 5.2003.25

Dao bếp Victorinox Fibrox Carving Knife

1,690,000₫

Mã sản phẩm: 5.2003.28

Dao bếp Victorinox Fibrox Carving Knife Black 28cm

2,190,000₫

Mã sản phẩm: 5.2003.31

Dao bếp Victorinox Fibrox Carving Knife Black 31cm

2,490,000₫

Mã sản phẩm: 5.3803.16B

Dao bếp Victorinox Filleting knife (16cm)

990,000₫

Mã sản phẩm: 6.8713.20B

Dao bếp Victorinox Filleting knife (20cm)

1,290,000₫

Mã sản phẩm: 6.8503.17B

Dao bếp Victorinox Santoku Knife (Fibrox handle, 17cm)

1,690,000₫