Mã sản phẩm: 1613925

Bút bi Lamy Pico (Chrome Shiny)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1625215

Bút bi Lamy Pico (Imperial Blue)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1613920

Bút bi Lamy Pico (Matt Black)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 4033291

Bút bi Lamy Pico Neon Green (Special Edition)

1,980,000₫

Mã sản phẩm:

Bút bi Lamy Pico Pink Grand

1,980,000₫