Mã sản phẩm: 1601483

Bút bi Lamy 2000 (Classic)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1616250

Bút bi Lamy 2000 Blackwood

3,980,000₫

Mã sản phẩm: 1624025

Bút bi Lamy 2000 Metal

6,980,000₫

Mã sản phẩm: 1618455

Bút bi Lamy 2000 Taxus

3,980,000₫