Mã sản phẩm: 1.3713.7

Dao xếp Victorinox Huntsman White (93mm)

1,890,000₫

Mã sản phẩm: 0.8150.26

Dao xếp Victorinox Swiss Army 7 (93mm)

1,790,000₫

Mã sản phẩm: 0.8000.26

Dao xếp Victorinox Swiss Army 1 (93mm)

980,000₫

Mã sản phẩm: 1.7725.T2

Dao xếp đa năng Victorinox CyberTool M 91mm (Blue)

3,490,000₫

Mã sản phẩm: 1.6791.63

Dao xếp Victorinox Swiss Champ Wood (91mm)

3,980,000₫

Mã sản phẩm: 1.4714

Dao xếp Victorinox Fieldmaster (91mm)

1,890,000₫

Mã sản phẩm: 1.4613

Dao xếp Victorinox Hiker (91mm)

1,240,000₫

Mã sản phẩm: 1.3713.T2

Dao xếp Victorinox Huntsman Blue Trans (91mm)

1,890,000₫

Mã sản phẩm: 1.3713.T

Dao xếp Victorinox Huntsman Red Trans (91mm)

1,890,000₫