Mã sản phẩm: 1.3909.E223

Dao đa năng Victorinox Companion New York Style

2,698,000₫

Mã sản phẩm: 1.3909.E221

Dao đa năng Victorinox Companion Paris Style

2,698,000₫

Mã sản phẩm: 1.3909.E222

Dao đa năng Victorinox Companion Sydney Style

2,698,000₫

Mã sản phẩm: 1.4611.63

Dao đa năng Victorinox Hiker Wood (91mm)

1,840,000₫

Mã sản phẩm: 1.3714.E13

Dao đa năng Victorinox Huntsman Year of the Dragon

2,980,000₫

Mã sản phẩm: 1.4703

Dao xếp đa năng Victorinox Super Tinker (91mm)

1,690,000₫

Mã sản phẩm: 1.3653.72

Dao xếp đa năng Victorinox Angler 91mm

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1.3613.71

Dao xếp đa năng Victorinox Camper (91mm)

1,290,000₫

Mã sản phẩm: 1.6795.XLT

Dao xếp đa năng Victorinox Champ XLT 91mm

9,980,000₫

Mã sản phẩm: 1.3703.T7

Dao xếp đa năng Victorinox Climber 91mm

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1.3703.94

Dao xếp đa năng Victorinox Climber 91mm Camoflage

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1.3703.3

Dao xếp đa năng Victorinox Climber Black 91mm

1,790,000₫