Mã sản phẩm: 1624223

Bút bi nước Lamy Scala (Black)

4,980,000₫

Mã sản phẩm: 1625748

Bút bi nước Lamy Scala (Ti)

5,980,000₫

Mã sản phẩm: 1627842

Bút bi nước Lamy Scala Brushed

4,980,000₫

Mã sản phẩm: 4034022

Bút bi nước Lamy Scala Dark Violet

4,980,000₫