Victorinox AG đảm bảo tất cả các loại dao và dụng cụ đều là thép không gỉ hạng nhất và cũng đảm bảo thời gian sử dụng chống lại mọi khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề (tiết kiệm cho các linh kiện điện tử 2 năm). Thiệt hại do hao mòn thông thường, lạm dụng hoặc lạm dụng không được bảo hành này.