Mã sản phẩm: 7.8715

Bộ mài dao Victorinox (Lớn)

998,000₫

Mã sản phẩm: 7.8714

Bộ mài dao Victorinox (Nhỏ)

798,000₫

Mã sản phẩm: 0.8413.3

Dao đa năng Victorinox Sentinel

990,000₫

Mã sản phẩm: 1.6795.XLT

Dao xếp đa năng Victorinox Champ XLT 91mm

8,980,000₫

Mã sản phẩm: 1.7804.T

Dao xếp đa năng Victorinox Spartan

1,790,000₫

Mã sản phẩm: 0.8361.MC

Dao xếp Victorinox Forester M Grip

1,890,000₫

Mã sản phẩm: 0.8493.M

Dao xếp Victorinox Locksmith

2,490,000₫

Mã sản phẩm: 0.9553.C

Dao xếp Victorinox Ranger Grip 68

2,490,000₫

Mã sản phẩm: 0.8463.MW94

Dao xếp VICTORINOX Trailmaster Camouflage (111mm)

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 0.8564.XL

Dao xếp Victorinox Work Champ XL

7,490,000₫