Mã sản phẩm: 5.4063.18

Dao bếp chặt Victorinox Chef knife

2,190,000₫

Mã sản phẩm: 5.4003.18

Dao bếp chặt Victorinox Kitchen Cleavers

2,490,000₫

Mã sản phẩm: 5.0203

Potato peeler (Double edge)

230,000₫

Mã sản phẩm: 5.0101

Potato peeler (Single edge)

220,000₫

Mã sản phẩm: 5.2033.19

Victorinox Carving knife 5.2033.19

1,290,000₫

Mã sản phẩm: 5.2033.22

Victorinox Carving Knife 5.2033.22

1,590,000₫

Mã sản phẩm: 5.2033.25

Victorinox Carving Knife 5.2033.25

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 5.4203.25

Victorinox Fibrox® Pro Slicing Knife 25cm

1,490,000₫

Mã sản phẩm: 5.4203.30

Victorinox Fibrox® Pro Slicing Knife 30cm

1,720,000₫

Mã sản phẩm: 5.4203.36

Victorinox Fibrox® Pro Slicing Knife 36cm

1,910,000₫

Mã sản phẩm: 5.1303

Victorinox Paring Knife 5.1303

240,000₫