Mã sản phẩm: 5.7703.15

Dao bếp Victorinox 5.7703.15

1,140,000₫

Mã sản phẩm: 5.7803.12

Dao bếp Victorinox 5.7803.12

1,040,000₫

Mã sản phẩm: 5.7803.15

Dao bếp Victorinox 5.7803.15

1,090,000₫

Mã sản phẩm: 5.7903.12

Dao bếp Victorinox 5.7903.12

1,120,000₫

Mã sản phẩm: 5.6403.15

Dao bếp VICTORINOX BONING KNIFE 15CM 5.6403.15

880,000₫

Mã sản phẩm: 5.7908.12

Dao bếp Victorinox cán cầm Fibrox vàng 5.7908.12

1,150,000₫

Hết hàng
 Dao bếp VICTORINOX FIBROX

Mã sản phẩm: 5.6203.09

Dao bếp VICTORINOX FIBROX

800,000₫

Mã sản phẩm: 5.6523.15

Dao bếp Victorinox Fibrox Boning knife

1,080,000₫

Mã sản phẩm: 5.6413.12

Dao rút xương Victorinox 5.6413.12

800,000₫