Mã sản phẩm: SCISSORS - LONG

Kéo cắt cigar - cigar scissors

630,000₫

Mã sản phẩm: FK 399G

Dụng cụ khoan cigar - PUNCH CUTTER

700,000₫

Mã sản phẩm: M-338SW

Dụng cụ cắt cigar - DOUBLE CUTTER - M-338SW

2,670,000₫

Mã sản phẩm: CG 915 BLAL

Dụng cụ cắt cigar - DOUBLE CUTTER

1,700,000₫

Mã sản phẩm: CG-1449

Dụng cụ cắt cigar - CG-1449

2,590,000₫

Mã sản phẩm: CG-901 SAL

Dao cắt cigar- DOUBLE CUTTER -CG-901 SAL

2,130,000₫