Mã sản phẩm: 4.4014

Bộ dụng cụ quà tặng Victorinox 4.4014

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 122R

Bấm móng tay trẻ em Nippes 122-R

490,000₫

Mã sản phẩm: 7.6345

Kéo cắt gia cầm Victorinox Poultry Shears

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 7.6393

Dao bếp tách vỏ hàu Victorinox Oyster Knife

1,490,000₫

Mã sản phẩm: 7.6924

Dụng cụ khui rượu Victorinox Corkscrew

590,000₫

Mã sản phẩm: 7.6073

Dao bào khoai tây (Potato Peeler)

198,000₫

Mã sản phẩm: 7.6075

Dao bào cầm tay Victorinox Universal Peeler

198,000₫

Mã sản phẩm: 5.4003.18

Dao bếp chặt Victorinox Kitchen Cleavers

2,260,000₫

Mã sản phẩm: 5.4063.10

Dao bếp chặt Victorinox Chef knife

2,190,000₫