Mã sản phẩm: 5.1633.21B

Dao bếp Victorinox Bread knife (wavy edge, 21cm)

1,290,000₫

Mã sản phẩm: 5.2103.15B

Dao bếp Victorinox Carving Fork (20cm)

990,000₫

Mã sản phẩm: 5.1903.19B

Dao bếp Victorinox Carving knife (19cm)

1,290,000₫

Mã sản phẩm: 6.8003.22B

Dao bếp Victorinox Carving knife (Fibrox handle, 22cm)

1,490,000₫

Mã sản phẩm: 5.1833.20B

Dao bếp Victorinox Carving Knife (wavy edge, 20cm)

1,290,000₫

Mã sản phẩm: 5.3803.16B

Dao bếp Victorinox Filleting knife (16cm)

990,000₫

Mã sản phẩm: 6.8713.20B

Dao bếp Victorinox Filleting knife (20cm)

1,290,000₫