Mã sản phẩm: 0.6603

Dao xếp đa năng VICTORINOX Executive (74mm)

1,640,000₫

Mã sản phẩm: 0.6603.3

Dao xếp đa năng VICTORINOX Executive Đen (74mm)

1,640,000₫

Mã sản phẩm: 1.7915.T

Dao xếp đa năng Victorinox Huntsman

2,490,000₫

Mã sản phẩm: 0.8313.W

Dao xếp đa năng Victorinox Master Cheese

1,980,000₫

Mã sản phẩm: 1.7804.T

Dao xếp đa năng Victorinox Spartan

1,790,000₫

Mã sản phẩm: 0.9553.C

Dao xếp Victorinox Ranger Grip 68

2,490,000₫

Mã sản phẩm: 7.8303

Mài dao Domestic Sharpening Steel (25cm)

810,000₫

Mã sản phẩm: 7.6363.3

Multipurpose Kitchen Shears

640,000₫

Mã sản phẩm: 6.7903.12

Swiss Classic Gourmet Steak Knife 12cm

340,000₫

Mã sản phẩm: 6.7933.12

Swiss Classic Gourmet Steak Knife, wavy edge 12cm

340,000₫