Mã sản phẩm: 8.1119.26

Kéo Victorinox Cắt vải chuyên nghiệp (26cm)

1,490,000₫

Mã sản phẩm: 8.0995.13

Kéo Victorinox Pocket Scissors (13cm)

490,000₫

Mã sản phẩm: 8.0973.23

Kéo Victorinox cắt giấy (23cm)

690,000₫

Mã sản phẩm: 8.0919.24

Kéo Victorinox Household & Tailor (24cm)

1,290,000₫

Mã sản phẩm: 8.0908.21

Kéo Victorinox Household & Professional (21cm)

810,000₫

Mã sản phẩm: 8.0907.19

Kéo Victorinox Household & Professional (19cm)

740,000₫

Mã sản phẩm: 8.0906.16

Kéo Victorinox Household & Professional (16cm)

650,000₫