Mã sản phẩm: 1.7725.T2

Dao xếp đa năng Victorinox CyberTool M 91mm (Blue)

3,490,000₫

Mã sản phẩm: 1.6791.63

Dao xếp Victorinox Swiss Champ Wood (91mm)

3,980,000₫

Mã sản phẩm: 1.4713

Dao xếp Victorinox Fieldmaster (91mm)

1,890,000₫

Mã sản phẩm: 1.4613

Dao xếp Victorinox Hiker (91mm)

1,240,000₫

Mã sản phẩm: 1.3713.T2

Dao xếp Victorinox Huntsman Blue Trans (91mm)

1,890,000₫

Mã sản phẩm: 1.3713.T

Dao xếp Victorinox Huntsman Red Trans (91mm)

1,890,000₫

Mã sản phẩm: 1.3713.942

Dao xếp Victorinox Huntsman Navy Camoflage (91mm)

1,980,000₫