Đồng hồ đo độ ẩm cigar - HYGROMETER 74mm

Mã sản phẩm: HYGROMETER 74mm
315,000₫

Mô tả

Đồng hồ đo độ ẩm cigar - HYGROMETER 74mm dùng cho các sản phẩm hộp giữ ẩm (humidor).  Giúp người dùng theo dõi độ ẩm cigar thích hợp.


Bình luận

Sản phẩm khác

Mã sản phẩm: 1627951

Bút bi nước Lamy Imporium (BikAu)

14,980,000₫

Mã sản phẩm: 1627954

Bút bi nước Lamy Imporium (BikBik)

14,980,000₫

Mã sản phẩm: 1627957

Bút bi nước Lamy Imporium (TiPt)

14,980,000₫

Mã sản phẩm: 1619248

Bút bi nước Lamy 2000 (Classic)

3,980,000₫