Mã sản phẩm: 113-15

Kéo dùng trong gia đình Nippes 113-15

590,000₫

Mã sản phẩm: 451-13

Kéo dùng trong y khoa Nippes 451-13

590,000₫

Mã sản phẩm: 488R

Kéo đầu tròn Nippes 488R

790,000₫

Mã sản phẩm: 850R

Kéo cắt da cao cấp Nippes 850R

790,000₫

Mã sản phẩm: 800R

Kéo tỉa râu cao cấp Nippes 800R

790,000₫

Mã sản phẩm: 22R

Kềm bấm móng Nippes 22R

1,490,000₫

Mã sản phẩm: 23R

Kềm bấm móng cao cấp Nippes 23R

1,790,000₫

Mã sản phẩm: 1018

Bộ dụng cụ chăm sóc móng Nippes 1018

8,980,000₫