Mã sản phẩm: 709R

Nhíp cao cấp Nippes 709R

390,000₫

Mã sản phẩm: 750E

Dũa móng cao cấp Nippes 750E

390,000₫

Mã sản phẩm: 728

Nhíp cao cấp Nippes 728

390,000₫

Mã sản phẩm: 727

Nhíp cao cấp Nippes 727 màu hồng

390,000₫

Mã sản phẩm: 727R

Nhíp cao cấp Nippes 727R

390,000₫

Mã sản phẩm: 728R

Nhíp cao cấp Nippes 728R

390,000₫

Mã sản phẩm: 729R

Nhíp cao cấp Nippes 729R

390,000₫

Mã sản phẩm: 767E

Nhíp cao cấp Nippes có đèn 767E

490,000₫

Mã sản phẩm: 43

Kéo làm nail Nippes 43, 10cm

490,000₫

Mã sản phẩm: 727G

Nhíp cao cấp Nippes 727G

490,000₫

Mã sản phẩm: 451-13

Kéo dùng trong y khoa Nippes 451-13

590,000₫